Vad händer med bilen efter krock?

En bilförare, som blivit inblandad i en olycka, är sällan beredd på att något sådant skall hända honom eller henne. Oberoende på om det varit en avåkning eller ren kollision, blir följderna oftast plåtskador. Om turen är medföljare inträffar inga fysiska personskador. Men den traumatiska upplevelsen gör att oroskänslan, många gånger, försvårar för de inblandade att handla rationellt. Eftersom man sällan krockar, eller är inblandad i några olyckor, kan det vara besvärligt att veta hur man skall agera om det trots allt skulle ske. Först av allt måste man undersöka om det har inträffat någon personskada som kräver behandling. Om så är fallet kontaktas polis och ambulans genast genom SOS alarmnummer 112. När man konstaterat, att alla inblandade är oskadda, eller de som skadats har tagits om hand, ska man utbyta kontaktinformation med de andra förarna, som varit inblandade i olyckan.

Vad händer med en krockad bil? Bilen på bilden fick skrotas, eftersom den var ramsned blev den för dyr att laga. Tyvärr hade bilägaren bara trafikförsäkring och fick därför ingen ersättning, på grund av han anses vara vållande till krocken. I denna krock var det inga personskador som inträffade utan enbart materiella skador.

Kommer bilen att skrotas eller lagas

Dessutom kommer oron om vad som skall hända med fordonet. Först bör man ta kontakta det bolag som man har försäkringen hos, oberoende vilken försäkring fordonet har. Det krävs inga stora fel på bilen för än försäkringsbolaget dömer ut och lämnar fordonet till en auktoriserad bildemontering. Det här berör framförallt äldre och totalförstörda fordon. Om man bara har trafikförsäkring och bedöms ha föranlett smällen kommer ingen ersättning för bilen att betalas ut. Motparten kommer däremot att få betalning fullt ut.

Dåligt skydd om man bara har trafikförsäkring

När någon befinner sig i detta scenario, måste beslut fattas om eget fordonet. Sannolikt har bilen efter krocken bärgats till en märkesverkstad där den befinner sig i väntan på lagning eller skrotning. Transportkostnaden täcks inte heller av trafikförsäkringen utan den måste betalas från den egna bilbudgeten. För att undvika omotiverade utgifter tvingas man planera för bilens handhavande. Är man icke sakkunnig på fordon kan det vara tufft att bedöma kostnaderna för nödvändiga reparationer. En rekommendation är att vända sig till en bilmekaniker, som jobbar på en mindre verkstad, för att få ett så tillfredsställande erbjudande som möjligt.

Välj rätt bilverkstad och tjäna tusenlappar

Auktoriserade verkstäder är upp till 4 gånger så dyra jämfört med mindre fristående bilverkstäder. Sakkunskapen kan även vara bättre, därför att dessa bilmekaniker jobbar med otaliga typer av bilar. Hör med kompisarna om de vet någon som fixar med bilar, och som äger en mindre bilverkstad. Det kan spara tusenlappar. Under tiden, som man inväntar lämpliga kontakter, tar man reda på hur mycket det kostar att införskaffa en motsvarande bil ( fordonet innan krocken) på exempelvis blocket.se. Om prisförslaget i offerten överskrider kostnaden att förvärva ett likvärdigt fordon finns all anledning att kassera den smällda bilen snarast. Antingen kontaktas ett av bilproducenternas angivna mottagningsställe eller ett auktoriserat skrotföretag, för att få fordonet återvunnet samt avregistrerat hos Transportstyrelsen.

Tjäna pengar även om bilen måste skrotas

Observera att det även här finns tusentals kronor att tjäna, om och när skrotbilen lämnas in till utvald bilskrot. Bilvraken har genom en effektiv materialåtervinning blivit värdefulla för många bilskrotar. Det råder rena huggsexan i tävlan att skrota bilen just nu. Så kolla exempelvis med www.skrotabil.com och utnyttja den positiva trenden, som öppnats för bilägarna.

LÄS MER: Allt mer övergivna skrotbilar i naturen