Motorfordon miljöbovar

Motorfordon pekas ut som verkliga miljöbovar, i synnerhet bilen. både under drift och senare som dumpade bilvrak, i naturen eller på alla tänkbara förbjudna ställen. Det stora debattämnet har varit koldioxidhalten i bilavgaserna. Och den bidrar till växthuseffekten som sakta men säkert höjer genomsnittstemperaturen med kända klimatförändringar som följd. Bilismen står ju för en tredjedel av problemet, så de oändliga diskussionerna har väl inte varit bortkastade.

Dieselbilars tid som miljöbil är passerad

Men bilens miljöpåverkan har isolerats till att endast bero på koldioxiden, som är ofarlig att inandas. Dieselbilarna visade en mycket låg halt av gasen vid certifiering och höjdes till skyarna som det i särklass bästa miljöfordonet. För att understryka detta tilldelades köparna bonus som lockmedel att skaffa sådana bilar. Och så hade det kanske förblivit om inte några klantiga certifieringsbedrägerier hade upptäcks i USA. Nu gällde det uppmätning av höga halter av kväveoxider och framförallt cancerframbringande sotpartiklar. Ett globalt larm slogs och den upphöjda miljöbilen förvandlades över en natt till ett lämpligt soptippsobjekt. Alla bonus togs bort och förvandlades till en skyhöga årliga bilskatter.

Inför skrotningspremier när man skrotar bilen

För den stora allmänheten är det fordonsvraken, som är dumpade av några fiender till miljö och klimat, det mest iögonfallande problemet. Efter statens slopande av skrotningspremie för uttjänta bilar har dumpningar ökat kontinuerligt. Det överges bilar av personer, som inte finner något billigare sätt, och att det krävs inte speciellt stora åtgärder för att göra bilen anonym. Att spåra och lagföra dessa personer är därför omöjligt. Utöver den märkbara miljöpåverkan tänker dessa individer antagligen inte på den många gånger mer kostnadskrävande effekten av osanerade vätskor, diesel ,bromsolja och liknande. Ansvaret för att dessa dumpade bilar tas om hand och saneras, före de verkliga miljöförstöringarna påbörjas genom diverse läckage, tycks vara oklart.

Skrota bilen innan den blir en miljöbov

En skrotbil utgör inget problem om den tas omhand på en bilskrot i rätt tid. Om de däremot blir stående (som bilden visar) kan det innebära stora risker för miljön. För eller senare kommer dessa bilar att rosta sönder och farliga ämnen kommer att läcka ut i naturen.

LÄS MER: Vad händer med bilen efter krock

Samtidigt som ansvarsfrågan kastas runt mellan olika organisationer pågår antalet dumpade bilar att växa och med det också miljöförstöringen. Det verkar vara mer glamoröst att arbeta med globala koldioxidproblem än de mer alldagliga regionala..Ökningen av dumpade uttjänta bilar i naturen kan direkt kopplas till utgiften eller som i detta fall med avsaknad av skrotningspremie. För att råda bot med nuvarande förfarande måste bilägaren erhålla en visst summa pengar vid laglig skrotning. Idag är inte återinförande av skrotpremie aktuellt. Därför är det nödvändigt att andra åtgärder vidtages, som garanterar ägaren kompensation. Ett exempel är att kontakta skrotabil.com som ger ersättning för uttjänta bilar. Det sker även vid hämtning av skrotbilar.