Båtbärgning och bilbärgning

Båtbärgning och bilbärgning

En bilbärgning lär aldrig bli så omskriven och omtalad som de bärgningar som gjordes av u-båten Ulven som sänktes av en mina utanför Marstrand 1943 och bärgades samma år, eller DC-3 som sköts ned av ett sovjetiskt jaktplan utanför Gotland år 1952 och som först upptäcktes 2003 för bärgning. Bärgning med den den ursprungliga betydelsen en räddning av haverist i havet, hade inte utförts av vårt företag före en stormig höstnatt förra året.

Förfrågan om bärgning till sjöss

En tidig lördagsmorgon ringde telefonen hos företagets bärgningsjour. Stormen hade rasat fram till midnatt och det kändes allmänt olustigt att gå ut i tjänst. Personen som ringde var stamkund hos företaget och ville ha hjälp eller råd till ett stort problem som inträffat under stormen. Hans fritidsbåt som fortfarande låg vid bryggan hade slitit sig och förlist intill bryggan. Efter midnatt hade  detta upptäckts men då fanns inget att göra. Båten, som var av öppen typ och vägde c:a 900 kg, hade vattenfyllts, låg med relingen under vattenytan och kunde inte nås från bryggan.

Besök på olycksplatsen

Visserligen kände bärgaren en någon osäkerhet med tanke på att någon båtbärgning i sjön aldrig utförts tidigare. Men då kunden normalt anlitade företaget måste ett försök göras. Med tanke på att ingen bärgning hittills varit för svår att utföra och att inte heller något uppdrag lämnats ogjort på grund av dålig kunskap eller bristfällig utrustning, fanns ingen anledning till att tänka negativt. Efter någon timma träffades båtägaren och bärgaren på bryggan för att få en överblick av situationen samt se om förutsättningar fanns för bärgning med nuvarande utrustning.

LÄS MER: Skrota bilen gratis med hämtning i Göteborg

En mängd faktorer måste beaktas och det gällde även vid komplicerade bilbärgningar. Vattendjupet kunde dock kräva andra lösningar än de vid bärgning på torra land. Det konstaterades att en båtbrygga mittemot var utrustad med kraftiga förtöjningsringar för varje båtplats och att ingen plats var för tillfället upptagen av någon båt. Vatten djupet var max två meter mellan bryggorna och djupet avtog successivt till stranden. Den förlista båten låg halvvägs in mellan de bakre förtöjningspålarna och måste därför ändra riktning efter ett antal meter. Ett område c:a 10 brett mellan strandkant och parkeringsplats var inte körbar. 

LÄS MER: Bra bilskrot i Kungälv

Ett eluttag fanns tillgängligt på bryggan. Enligt båtägaren var botten mellan bryggan och strandkanten sandbelagd utan stenar. Och ett tillägg från ägaren, den bärgade båten skulle transporteras på en båttrailer till namngiven verkstad. Detta ägnade inte bärgaren någon tid åt då han ansåg det varande problemfritt.  Bärgningen bedömdes som genomförbar med några uppdrag till båtägaren före uppstart. Han skulle sjösätta sin lilla jolle, ta med sig sin länspump och en förlängningssladd som räckte till strandkanten, samt återkomma när detta gjorts. Och därmed lämnade bärgaren platsen för nya uppdrag.

Båtbärgning

Efter några timmar var allt på plats och den lilla jollen guppade vid strandkanten. Bärgaren anlände med en extraman som behövdes vid bärgningen. Etapp ett var att dra båten till en grundare plats för länspumpning. Dragning dit måste ske i två omgångar. Först rakt ut c:a fem meter, därefter snett mot stranden tills relingen var över vatten- nivån, så att länspumpning kunde utföras. 

En exakt planering var gjord i bärgarens minne. Det gällde nu att enbart följa hans anvisningar. Bilbärgning extra wire drogs ut och roddes bort till förtöjningsringen mittemot drogs igenom och roddes till den havererade båten, krokades fast i ring på akterspegeln, som var lättillgänglig från  jollen. Bärgaren fäste wiren till sin kraftfulla vinsch och bärgningsarbetet kunde härmed startas. Den kritiska punkten var nådd. Om problem skulle visa sig på infästningspunkten på akterspegeln måste bärgningsarbetet avblåsas. Båtägaren, som var placerad i jollen, följde spänd händelseutvecklingen liggande på magen och med armarna långt ner i vattnet. Båten gled iväg några decimeter vid första dragningen. Något annat hände inte och båten verkade vara mycket lätt att dra. Så fortsatte det parallellt ut c:a fem meter så att båtens för blev fri utanför de bakre förtöjningspålarna. Kroken gjordes loss från akterspegeln, roddes över och stacks in i en annan förtöjningsring närmare stranden så att en perfekt vinkel uppstod mot grunt vatten. Därefter krokades båtens för.

LÄS MER: Billig bilbärgning i Göteborg

Dragningen skulle underlättas eftersom aktern var bred och skulle orsaka betydligt högre motstånd när den släpades mot grundare vatten.  Nervspänningen hade släppt och snart stod båten med relingen ovanför vattennivån. Länspumpen placerades, elkabeln kopplades in och snart var den nu flytande båten läns. På grund av att rätta dragvinklar kunde ordnas på ett så enkelt sätt och att så liten dragkraft hade krävts blev bärgningen helt utan problem. De kvarvarande arbetena med båttrailer och transport till verkstad var rena rutinarbetet för den rutinerade bärgaren som kunde lägga en ny sort av bärgning till sitt kunnande.

Bilbärgning Göteborg hjälper dig som fått problem med bilen

www.bilskrotgbg.se hjälper dig med skrotning av bilar i Göteborg, Alla bilar skrotas av en auktoriserad bilskrot.