Bärgning av fordon i Göteborg

Bärgning av fordon i Göteborg

Bärgning av fordon i Göteborg. Behovet av hjälp vid räddning och bärgning vid olyckshändelser. Oplanerade stopp eller bara flyttning av avställda fordon varierar vid olika tillfällen. Varierar gör även tid, kostnad och andra kvalitetsfaktorer. Vid bedömning av kvalitetsutfall av olika tjänster inkluderas endast registrerade företag med speciella transportförsäkringar och andra obligatoriska tillstånd. Dessa företag bedömes vara registrerade hos berörda myndigheter.

Då kvalitetsutfallet är säkrat med val av ett ”auktoriserat företag”, blir kostnads- aspekten troligtvis avgörande i val av bärgningsföretag. Krav på fast pris säkerställer beställaren att inte överraskas i efterhand. Vid kostnadsberäkning av bärgningen kommer eventuell räddningsförsäkring in i  kalkylen. Självrisken varierar normalt är den 1500 kr hos olika försäkrings-företag men alltid med förbehåll att bärgning sker till närmaste verkstad.

LÄS MER: Bra bilskrot på Öckerö när man skrotar bilen 
Bärgning av fordon i Göteborg. Behovet av hjälp vid räddning och bärgning vid olyckshändelser, oplanerade stopp eller bara flyttning av avställda fordon varierar vid olika tillfällen.
Bärgning av fordon i Göteborg. Behovet av hjälp vid räddning och bärgning vid olyckshändelser,. Oplanerade stopp eller bara flyttning av fordon som skall skrotas.

LÄS MER: Miljöförstörande effekter orsakad av uttjänta dumpade skrotbilar

Vid olycka då polisen är inkopplad och bärgning krävs kan det vara svårare för den drabbade att själv planera åtgärder. Det kan då  vara svårt att överskåda kostnaden för räddning. Vid tillfällen då den drabbade själv har möjlighet att planera bärgningen bör hen anlita nämnt registrerat företag med tillhörande försäkringar och tillstånd. Det definitiva beslutet kan styras av kostnaden.

LÄS MER: Bogsering av bilar

Vid utnyttjande av eventuell fordonsförsäkring betalar beställaren självrisken och bärgningen sker endast till närmaste verkstad. Då fast pris på bärgning införskaffats upptäckes ofta att den verkliga kostnaden understiger krav på självrisk även vid själv vald lämningsadress. Bärgning av andra oplanerade stopp, som kan bestå av en sådan enkel orsak som punktering, kan orsaka problem vid ett eventuellt utnyttjande av försäkrings-självrisken. Försäkringsföretaget bör rådfrågas före beslut om sådant förfarande.

LÄS MER: Billig bilbärgning i Göteborg, Partille, Mölndal

Det bör dock påpekas att även i dylika situationer blir den verkliga bärgningskostnaden oftast lägre än självrisken. Bärgningar av fordon med planerade stopp till och från olika verkstäder eller transporter av avställda fordon mellan olika adresser brukar inte vara lika tidsstyrda som akutfallen och kräver därför inte samma exakta avhämtningstid. Detta medför att beställaren har större möjlighet att hitta det bästa prisalternativet bland de kvalitetssäkra bärgningsföretagen.

LÄS MER: Båtbärgning och bilbärgning

Utöver nämnda bärningsalternative där stora krav ställs på transportsäkerheten är  en stor del av dagens bärgningar detsamma som hämtning och transport av tänkta avregistrerade fordon till skrotning. Efter statens indragning av skrotningspremier har denna verksamhet vuxit upp till en gråzon med fiktiva och oregistrerade ”företag” som aktörer med diverse direkta desin-formationer om sina respektive verksamheter. Dessa kan sållas bort från seriösa företag, som även erbjuder dessa tjänster, på samma sätt som behandlats.

Bärgning av fordon i Göteborg för skrotning. Bärgning när man skrota bilen Göteborg sker oftast gratis till en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Vid vissa tillfällen erbjuds även en viss betalning vid avhämtningen av dessa fordon.

LÄS MER: Hur gör man för att skrota en bil