Bärgare i Göteborg

För bärgare i Göteborg består av de mest olika uppdrag som kan tänkas. I förebyggande syfte håller ett antal bärgare jourtjänst. Det är vid olika strategiska ställen och tidpunkter som detta är nödvändigt. Tingstad -, Lundby -, Göta- ,och Gnistängstunneln är exempel på sådana ställen. Vid rusningstrafik på morgnar och eftermiddagar är det av vikt att stå nära och snabbt komma in för undsättning om något skulle hända. Småkrockar och motorstopp orsakar långa köer, som är svåra att forcera för en bärgare.

För bärgare i Göteborg består av de mest olika uppdrag som kan tänkas. I förebyggande syfte håller ett antal bärgare jourtjänst.
För bärgare i Göteborg består av de mest olika uppdrag som kan tänkas. I förebyggande syfte håller ett antal bärgare jourtjänst.

Vid en större olycka där ambulans och specialfordon från brandkåren ryckt ut kallar polisen även en bärgare i Göteborg. Den skall hålla sig i direkt närhet för att eventuellt bistå utrycknings-personalen. Därefter skall de skadade fordon snabbt flyttas så att sanering kan göras före trafiken släpps förbi. Sådana olyckor inträffar sällan men en hög beredskap måste finnas.

Bilbärgning Gbg AB är bärgare i Göteborg med bra priser.
Bilbärgning Gbg AB är bärgare i Göteborg med bra priser.
LÄS MER: Bärgning av fordon i Göteborg

Många utryckningarna för en bärgare är vid bil krockar Polisen kallar även vid sådana tillfällen. De dirigerar eller stoppar trafiken under själva bärgningen så detta kan utföras trafiksäkert. Även här ställs krav på en snabb åtgärd från bärgaren. De flesta kommer dock från privatpersoner. Även här kan det gälla småkrockar. Dessa bilförare har gjort överenskommelser före beställningen. Bärgaren har bara att köra till närmaste bilverkstad, samt skriva ett kvitto som ägaren skall lämna sitt försäkringsbolag.

LÄS MER: Bogsering av bilar, vad gäller?

Andra, som kallar på en bärgare, har kört motorstopp någonstans. Kanske på grund av bränslestopp. Förarna vill eller kan inte lämna sitt fordon utan ringer efter snar hjälp. Dessa uppdrag kräver givetvis att det finns en ledig bärgare i Göteborg. Stoppet kan ha orsakats av en punktering. Även i sådant fall vill inte föraren gå ut i trafiken för att byta hjul. En stor del av dessa kunder är kvinnor.

LÄS MER: Hur gör man för att sälja trasig bil

Sedan är det bilägare som inte lyckas starta bilen hemma på parkeringsplatsen. De vill i första hand ha hjälp att få sin bil till en verkstad. Andra kan i ren frustration beordra körning till närmaste bilskrot i Göteborg för att skrota bilen. Dessa personer anser att reparationsbudgeten överskridits för länge sedan. Bärgningar till bilskrotar är ganska frekventa. Bilar som fått körförbud i samband med besiktningen går ofta den här vägen. Dyra reparationer kan också påverka skrotningsbeslut.

LÄS MER: Tipsen när bilen är förbrukad och måste skrotas

En bärgare måste vara förberedd att utföra fler bärgningar än personbilar. Husvagnsägare, som av någon anledning inte vågar dra den själv ringer för att söka hjälp. Och ägare till mindre fritidsbåtar vill ofta anlita bärgare när båten skall sjösättas. Och så är de personer som tappat nyckeln till bilen. Men någonstans måste även en bärgare i Göteborg sätta gräns för arbetsuppgifterna.

LÄS MER: Bärgning när man skrota bilen hos en bilskrot

Bärgare Gbg

Bärgare Gbg

Bärgare Gbg. En bärgningsbils vardag kan verkligen variera. Ibland kan det gå många dagar med andra uppdrag än ren bärgning av personbilar. Husbilar, traktorer, skrotbilar, kärror, mopeder och motorcyklar skall bärgas och transporteras. ”Haverister”med punkteringar måste ha omedelbar hjälp där de står och orsakar jätteköer i rusningstrafiken. Och så är det bilen som inte startar för att batteriet vägrar att fungera. Alla vill ha bärgningshjälp.

LÄS MER: Bärgning av fordon i Göteborg

Men den allt i allo bärgaren måste vara väl rustad för de olika uppdragen. Det gäller inte enbart att ha den tekniska utrustningen. I vissa fall måste tillstånd och kunskap finnas för olika ändamål. Speciell transportförsäkring är obligatorisk för täckning av eventuella skador. Och ofta förekommer bärgningar som kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

LÄS MER: Bogsera bil själv

Det är inte bara föremålen som växlar vid de olika bärgningarna. De kan finnas på de mest besynnerliga ställena. Gamla dumpade skrotbilar kan finnas långt in i en skog. Men med hjälp av varierande vinschar och kast-öglor finns mängder av bärgningsalternativ att ta till för bärgare Gbg. Det är väl bara saknad av framkomlig väg som kan stoppa en bärgning. Är det en inte alltför känsligt föremål som skall hämtas kan även detta lösas. Genom förlängning av de olika vinscharna och strategisk placering av öglorna kan man dra ett föremål långt i alla riktningar. Och en skrotbil behöver ingen särbehandling. Det finns risker för oljespill under eller efter framdragningen. För sanering av dessa miljöfarliga ämnen är bärgningsbilen väl rustad. Många beställningar göres genom kommunens försorg. Så det är naturligt att endast bärgningsföretag med auktorisation kontrakteras.

Bärgare Gbg. En bärgningsbils vardag kan verkligen variera. Ibland kan det gå många dagar med andra uppdrag än ren bärgning av personbilar.
Bärgare Gbg. En bärgningsbils vardag kan verkligen variera. Ibland kan det gå många dagar med andra uppdrag än ren bärgning av personbilar.
LÄS MER: Bra bilskrot i Göteborg när man skrotar en bil

Som avtalad bärgare för en kommun måste olika uppdrag kunna förberedas och utföras. Större husvagnar, många gånger med saknad av ett eller alla hjulen, måste bärgas. Vissa kan ha karosser som är helt förruttna. Dessa kräver speciella förankringar och surrningar till flaket vid transport till en avtalad bilskrot. Många gånger kan det vara svårt att finna något skrotningsföretag som är villigt att ta emot vissa föremål för skrotning. Detta gäller även för inlämning av fritidsbåtar som skall skrotas. Den statliga skrotningspremien för fritidsbåtar, som förbrukades på några månader, vittnar om detta förhållande.

Fortfarande är det massor av gamla skrotbilar, som skall bärgas. Kommunen kallar kontinuerligt på bärgningshjälp. Vissa dagar uppgår bärgning av uttjänta fordon, av något slag, till bärgare Gbg som dom flesta uppdrag.

Bärgning av fordon i Göteborg

Bärgning av fordon i Göteborg

Bärgning av fordon i Göteborg. Behovet av hjälp vid räddning och bärgning vid olyckshändelser. Oplanerade stopp eller bara flyttning av avställda fordon varierar vid olika tillfällen. Varierar gör även tid, kostnad och andra kvalitetsfaktorer. Vid bedömning av kvalitetsutfall av olika tjänster inkluderas endast registrerade företag med speciella transportförsäkringar och andra obligatoriska tillstånd. Dessa företag bedömes vara registrerade hos berörda myndigheter.

Då kvalitetsutfallet är säkrat med val av ett ”auktoriserat företag”, blir kostnads- aspekten troligtvis avgörande i val av bärgningsföretag. Krav på fast pris säkerställer beställaren att inte överraskas i efterhand. Vid kostnadsberäkning av bärgningen kommer eventuell räddningsförsäkring in i  kalkylen. Självrisken varierar normalt är den 1500 kr hos olika försäkrings-företag men alltid med förbehåll att bärgning sker till närmaste verkstad.

LÄS MER: Bra bilskrot på Öckerö när man skrotar bilen 
Bärgning av fordon i Göteborg. Behovet av hjälp vid räddning och bärgning vid olyckshändelser, oplanerade stopp eller bara flyttning av avställda fordon varierar vid olika tillfällen.
Bärgning av fordon i Göteborg. Behovet av hjälp vid räddning och bärgning vid olyckshändelser,. Oplanerade stopp eller bara flyttning av fordon som skall skrotas.

LÄS MER: Miljöförstörande effekter orsakad av uttjänta dumpade skrotbilar

Vid olycka då polisen är inkopplad och bärgning krävs kan det vara svårare för den drabbade att själv planera åtgärder. Det kan då  vara svårt att överskåda kostnaden för räddning. Vid tillfällen då den drabbade själv har möjlighet att planera bärgningen bör hen anlita nämnt registrerat företag med tillhörande försäkringar och tillstånd. Det definitiva beslutet kan styras av kostnaden.

LÄS MER: Bogsering av bilar

Vid utnyttjande av eventuell fordonsförsäkring betalar beställaren självrisken och bärgningen sker endast till närmaste verkstad. Då fast pris på bärgning införskaffats upptäckes ofta att den verkliga kostnaden understiger krav på självrisk även vid själv vald lämningsadress. Bärgning av andra oplanerade stopp, som kan bestå av en sådan enkel orsak som punktering, kan orsaka problem vid ett eventuellt utnyttjande av försäkrings-självrisken. Försäkringsföretaget bör rådfrågas före beslut om sådant förfarande.

LÄS MER: Billig bilbärgning i Göteborg, Partille, Mölndal

Det bör dock påpekas att även i dylika situationer blir den verkliga bärgningskostnaden oftast lägre än självrisken. Bärgningar av fordon med planerade stopp till och från olika verkstäder eller transporter av avställda fordon mellan olika adresser brukar inte vara lika tidsstyrda som akutfallen och kräver därför inte samma exakta avhämtningstid. Detta medför att beställaren har större möjlighet att hitta det bästa prisalternativet bland de kvalitetssäkra bärgningsföretagen.

LÄS MER: Båtbärgning och bilbärgning

Utöver nämnda bärningsalternative där stora krav ställs på transportsäkerheten är  en stor del av dagens bärgningar detsamma som hämtning och transport av tänkta avregistrerade fordon till skrotning. Efter statens indragning av skrotningspremier har denna verksamhet vuxit upp till en gråzon med fiktiva och oregistrerade ”företag” som aktörer med diverse direkta desin-formationer om sina respektive verksamheter. Dessa kan sållas bort från seriösa företag, som även erbjuder dessa tjänster, på samma sätt som behandlats.

Bärgning av fordon i Göteborg för skrotning. Bärgning när man skrota bilen Göteborg sker oftast gratis till en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Vid vissa tillfällen erbjuds även en viss betalning vid avhämtningen av dessa fordon.

LÄS MER: Hur gör man för att skrota en bil

Bogsering av bil

Bogsering av bilBogsering av bil till väldigt bra pris av en bärgare i Göteborg.

Om du behöver hjälp med bogsering av bil kan vi hjälpa dig att bärga bilen. Vi utför bilbärgning till ett lågt pris som dom stora bolagen som t ex. Falk, Assistancekåren eller viking inte kan matcha. Vårt pris i Göteborg för en normal bärgning är 1000 kr plus moms , vilket blir 1250 kr (priserna gäller 2018). Självklart har du samma trygghet som hos dom stora bolagen. vi är ett registrerat bilbärgningsföretag med transportansvarsförsäkring. vi har 2 st bärgningsbilar, en Mitsubishi Canter och en ny Iveco årsmodell 2018.

Välkommen till oss när du vill ha en billig bärgning i Göteborg.

Skrotbilar hämtas gratis.

Bilbärgning Gbg AB   Org. Nr. 559014-4449   Tel 031-88 37 88

Hemsida: www.bargninggoteborg.com

Bogsering bil. Bärgning Göteborg till ett låg pris som dom stora bolagen som t ex. Falk, Assistancekåren eller Viking inte kan matcha.
Bogsering bil. Bärgning Göteborg till ett låg pris som dom stora bolagen som t ex. Falk, Assistancekåren eller Viking inte kan matcha.
LÄS MER: Skrota bilen gratis med hämtning i Göteborg

Båtbärgning och bilbärgning

Båtbärgning och bilbärgning

En bilbärgning lär aldrig bli så omskriven och omtalad som de bärgningar som gjordes av u-båten Ulven som sänktes av en mina utanför Marstrand 1943 och bärgades samma år, eller DC-3 som sköts ned av ett sovjetiskt jaktplan utanför Gotland år 1952 och som först upptäcktes 2003 för bärgning. Bärgning med den den ursprungliga betydelsen en räddning av haverist i havet, hade inte utförts av vårt företag före en stormig höstnatt förra året.

Förfrågan om bärgning till sjöss

En tidig lördagsmorgon ringde telefonen hos företagets bärgningsjour. Stormen hade rasat fram till midnatt och det kändes allmänt olustigt att gå ut i tjänst. Personen som ringde var stamkund hos företaget och ville ha hjälp eller råd till ett stort problem som inträffat under stormen. Hans fritidsbåt som fortfarande låg vid bryggan hade slitit sig och förlist intill bryggan. Efter midnatt hade  detta upptäckts men då fanns inget att göra. Båten, som var av öppen typ och vägde c:a 900 kg, hade vattenfyllts, låg med relingen under vattenytan och kunde inte nås från bryggan.

Besök på olycksplatsen

Visserligen kände bärgaren en någon osäkerhet med tanke på att någon båtbärgning i sjön aldrig utförts tidigare. Men då kunden normalt anlitade företaget måste ett försök göras. Med tanke på att ingen bärgning hittills varit för svår att utföra och att inte heller något uppdrag lämnats ogjort på grund av dålig kunskap eller bristfällig utrustning, fanns ingen anledning till att tänka negativt. Efter någon timma träffades båtägaren och bärgaren på bryggan för att få en överblick av situationen samt se om förutsättningar fanns för bärgning med nuvarande utrustning.

LÄS MER: Skrota bilen gratis med hämtning i Göteborg

En mängd faktorer måste beaktas och det gällde även vid komplicerade bilbärgningar. Vattendjupet kunde dock kräva andra lösningar än de vid bärgning på torra land. Det konstaterades att en båtbrygga mittemot var utrustad med kraftiga förtöjningsringar för varje båtplats och att ingen plats var för tillfället upptagen av någon båt. Vatten djupet var max två meter mellan bryggorna och djupet avtog successivt till stranden. Den förlista båten låg halvvägs in mellan de bakre förtöjningspålarna och måste därför ändra riktning efter ett antal meter. Ett område c:a 10 brett mellan strandkant och parkeringsplats var inte körbar. 

LÄS MER: Bra bilskrot i Kungälv

Ett eluttag fanns tillgängligt på bryggan. Enligt båtägaren var botten mellan bryggan och strandkanten sandbelagd utan stenar. Och ett tillägg från ägaren, den bärgade båten skulle transporteras på en båttrailer till namngiven verkstad. Detta ägnade inte bärgaren någon tid åt då han ansåg det varande problemfritt.  Bärgningen bedömdes som genomförbar med några uppdrag till båtägaren före uppstart. Han skulle sjösätta sin lilla jolle, ta med sig sin länspump och en förlängningssladd som räckte till strandkanten, samt återkomma när detta gjorts. Och därmed lämnade bärgaren platsen för nya uppdrag.

Båtbärgning

Efter några timmar var allt på plats och den lilla jollen guppade vid strandkanten. Bärgaren anlände med en extraman som behövdes vid bärgningen. Etapp ett var att dra båten till en grundare plats för länspumpning. Dragning dit måste ske i två omgångar. Först rakt ut c:a fem meter, därefter snett mot stranden tills relingen var över vatten- nivån, så att länspumpning kunde utföras. 

En exakt planering var gjord i bärgarens minne. Det gällde nu att enbart följa hans anvisningar. Bilbärgning extra wire drogs ut och roddes bort till förtöjningsringen mittemot drogs igenom och roddes till den havererade båten, krokades fast i ring på akterspegeln, som var lättillgänglig från  jollen. Bärgaren fäste wiren till sin kraftfulla vinsch och bärgningsarbetet kunde härmed startas. Den kritiska punkten var nådd. Om problem skulle visa sig på infästningspunkten på akterspegeln måste bärgningsarbetet avblåsas. Båtägaren, som var placerad i jollen, följde spänd händelseutvecklingen liggande på magen och med armarna långt ner i vattnet. Båten gled iväg några decimeter vid första dragningen. Något annat hände inte och båten verkade vara mycket lätt att dra. Så fortsatte det parallellt ut c:a fem meter så att båtens för blev fri utanför de bakre förtöjningspålarna. Kroken gjordes loss från akterspegeln, roddes över och stacks in i en annan förtöjningsring närmare stranden så att en perfekt vinkel uppstod mot grunt vatten. Därefter krokades båtens för.

LÄS MER: Billig bilbärgning i Göteborg

Dragningen skulle underlättas eftersom aktern var bred och skulle orsaka betydligt högre motstånd när den släpades mot grundare vatten.  Nervspänningen hade släppt och snart stod båten med relingen ovanför vattennivån. Länspumpen placerades, elkabeln kopplades in och snart var den nu flytande båten läns. På grund av att rätta dragvinklar kunde ordnas på ett så enkelt sätt och att så liten dragkraft hade krävts blev bärgningen helt utan problem. De kvarvarande arbetena med båttrailer och transport till verkstad var rena rutinarbetet för den rutinerade bärgaren som kunde lägga en ny sort av bärgning till sitt kunnande.

Bilbärgning Göteborg hjälper dig som fått problem med bilen

www.bilskrotgbg.se hjälper dig med skrotning av bilar i Göteborg, Alla bilar skrotas av en auktoriserad bilskrot.

Skrota bilen

Skrota bilen

Ämnet, skrota bilen eller inte, tycks alltid vara aktuellt för diskussioner, beräkningar eller allmänna bedömningar. Det beror naturligtvis på att den gamla bilen, som gränsar till att vara uttjänt spelar en stor negativ roll i vår miljö. I mångdubbel bemärkelse till och med. Miljöproblemen i samband med uttjänta bilar, som i praktiken är likvärdiga med skrotbilar har stötts och blötts i tusentals ord och försök till handlingar utan att tillräcklig bättring gjorts inom området.

  1. Den omoderna bilens motor, som utgör den störst

    luftmiljöpåverkande faktorn, har en betydligt lägre utnyttjandegrad än en nyare. Därför har den ett mycket högre utsläpp av bland annat koldioxid. Detta gasutsläpp räknas i gram per kilometer och är enligt krav ställda mot svenska producenter till max utsläpp av 130 gram per kilometer.

2  Den gamla bilen tycks också ofta bli avställd under en längre       tidsperiod. Miljörisker med skrotbilar, som inte omhändertas och skötes på ett korrekt sätt. Har beskrivits och varnats för i åratal inte minst från myndigheter som Miljödepartementet och Naturvårdsverket.

Ämnet, skrota bilen eller inte, tycks alltid vara aktuellt för diskussioner, beräkningar eller allmänna bedömningar.
Ämnet, skrota bilen Göteborg eller inte, tycks alltid vara aktuellt för diskussioner, beräkningar eller allmänna bedömningar.

Med stor säkerhet kommer hårdare krav och regler för preciserad säkerhet att ges ut från en rad olika myndigheter. Kraven blir utformade så att överträdare kommer att lagföras på något effektivt sätt. Det har gjorts mycket de senaste decennierna för att förbättra luftmiljön, som orsakas av biltrafiken, samt stimulera bilskrotning för uttjänta fordon.

LÄS MER: Ökade krav på återvinning när man skrotar bilen

Effekten av utsläppskravet, av max 130 gram per kilometer, som skall gälla från och med 2015. Har blivit att producenterna lyckats nå ett genomsnittligt värde av 127 grams utsläpp  av koldioxid per kilometer under år 2014.  Allt tyder på att kravet uppfylles och att ett allt bättre resultat kommer att nås med kontinuerliga och tekniska insatser. För att stimulera utökning av att skrota bilen infördes under en tid skrotningspremiefrån bilskrot Göteborg till ägaren. Detta gav omedelbart ett bra resultat men stoppades snart, troligtvis beroende på en alltmer galopperande kostnad för staten.

LÄS MER: Upprinnelsen till dieselskandalen är miljöorganisation EPD

Men just kostnaden kommer att bli den avgörande faktorn om och när ägaren till skrotbilen  beslutar att den skall lämnas till en bilskrot. Kostnaderna, som vid skrotbilspremier förr drabbade staten, blir bilägarnas i framtiden. Dessa kan dock vid följande av regler och förordningar räkna med fortsatt gratis bilskrotning.  

Fordonsskatt är en kostnad som alltmer påverkar ett beslut om nybilsköp med skrotning som följd av den gamla bilen. I och med att graden gram utsläpp koldioxid per kilometer lägges till grund för bilskatten, blir besparingen av skatten betydande. Det på producenterna ställda kravet att återvinning och återanvändningen av en skrotbil minst skall vara 95 % av vikten från år 2015 betyder att besparingar som göres här på något sätt även kommer bilskrotning till godo. Förutom fri bärgning kan troligtvis en viss ersättning utgå vid skrotning av bilen.  Även inom detta område visar producenterna ett positivt resultat. Krav att återanvända minst 85 % fram till 2015 uppfylldes med stor marginal. Och här pågår effektiva insatser allt från biltillverkning av nybilar till fragmentering av skrotbilar. 

LÄS MER: Bärgare i Göteborg som hämtar skrotbilar gratis

Miljöproblemen kopplade till utsläpp betraktas i första hand vara ett tätortsproblem medan problematiken med dumpade uttjänta skrotbilen mest drabbar gles- och landsbygderna. Och orsakerna till det senare är också mycket omskrivet. Storleken kostnader/bidrag gäller vid de flesta besluten om bilskrotning och dess alternativ.  En noggrant uppställd kalkyl beträffande byte av bil kan visa en klar vinst vid byte. Förutom nämnd kommande förändring av bilskatt och förbättringar vid skrotning blir den minskade bränsleförbrukningen en positiv inverkan i kalkylen.

LÄS MER: Hur mycket får man när man skrotar bilen

Den moderna effektiva motorn ger betydande energibesparing tillsammans med lågt utsläpp, som direkt avgör storleken av bil –skatten som schablonmässigt kan beräknas. Producenternas information, som i vissa delar kan förbättras, är dock en positiv faktor i kalkylen. Kopplingen mellan en uttjänt bil och en nybil borde vara klarare än den är idag. Konsekvenserna av en stående eller dumpad skrotbil är inte alltid klart definierade. Det kan vara svårt att överblicka och kostnadsberäkna inte vidtagna åtgärder. Det gäller även för andra områden där olika miljöaspekter ingår. Producenterna kan skrota bilen och gör naturligtvis en del för att sprida information. Därmed förbättra den allmänna kunskapen om bilskrotningens betydelse även om mycket kan förbättras.

LÄS MER: Transport och bogsering av bilar

Myndigheter, till stor del bundna av EU-direktiv, uttrycker många synpunkter skriftligt i olika sammanhang om hur oacceptabelt och omdömeslöst många bilägare handskas med sina  uttjänta fordon. Men tycks stanna vid detta då det gäller att verkligen sätta in kraftåtgärder för att lösa skrotbilens miljöproblematik.

LÄS MER: Bärgning av personbilar i Göteborg

Återförsäljarna, som ingår i producentledet, är de som närmast kommer i daglig kontakt med ägarna till kommande uttjänta fordon. De borde ha en mer strukturerad och aggressiv roll med information till allmänheten. Idag är många engagerade i miljöproblematiken, som gränsar till ett dilemma, där många förväntar sig att någon annan agerar kraftfullt i bättre lösning av skrotbilens skadliga miljö-verkan på många områden. Troligtvis skulle en samordnad aktion från flera parter för att skrota bilen. Allt mellan översta myndigheten till fragmenteringsindustrin. Deltaga för att definitivt sätta direktiv för skrotbilslösningen för gott. Allt tyder på att problematiken i grund är större än förmodad och kräver en mer målinriktad lösning.